POLYGRAFEN

Friday, March 10, 2006

Domsavsigelsen

I dag falt dommen i Norges historiens største ranssak. Den var på ingen måte oppsiktsvekkende. De tiltalte ble idømt strenge straffer, noe som var i overenstemmelse med myndighetenes utalelser i tiden etter ranet om at de skyldige skulle tas hardt. Personen som ble utpekt som hjernen bak det hele, David Toska, ble dømt til 19 år i fengsel. Hans medtiltalte fikk dommer fra 13 til 17 år, enkelte av disse forvaringsdommer.

Hovedgrunnen til at de tiltalte fikk såpasse strenge straffer er som følger...

En politimann ble skutt og drept.
Ranerne kom seg unna med et stort pengebeløp uten nevneverdige problemer.
Ranet var et gedigent prestisjenederlag for myndighetene.

Dette er forsåvidt legitime motiver for å ilegge strenge straffer, men hvis det er slik at det skal være likhet for loven så må man på bakgrunn av disse domsavsigelsene trekke noen konklusjoner, og de er som følger....

At ranere heretter skal ilegges langt strengere straffer enn det som tidligere har vært praksis. At drapsmenn ikke lenger skal slippe unna med dommer på under 13 år. At forbrytere som stjeler, enten det er fra staten eller privatpersoner, i fremtiden idømmes langt strengere straffer.

Hvis det bak denne dommen ligger et signal om at det er slutt på å håndtere forbrytere med silkehansker så er dette positivt. Er derimot denne strenge domsavsigelsen kun et engangs tilfelle for de tiltalte i nokas saken så lukter det dobbelmoral på langt hold

3 Comments:

Post a Comment

<< Home