POLYGRAFEN

Sunday, February 12, 2006

Politisk korrekthet er vestens nye religion.

Det har i den siste tiden blitt påpekt at ytringsfriheten er vestens nye religion. Dette er en feilaktig observasjon. Vestens nye religion er ikke ytringsfriheten. Vår nye religion bærer navnet “politisk korrekthet”. Denne nye religionen har visse trekk som den deler med islam, et av disse er at troende utøvere av “politisk korrekthet” i likhet med dypt troende muslimer er villige til å gå til fysisk angrep på personer som utsetter denne for “blasfemi”. Blasfemi mot “politisk korrekthet” innebærer å peke på logiske brister og svakheter som denne ideologien innehar.

I vår del av verden, imotsetning til den muslimske, så er de mest aktive utøverne av denne religionen den såkalte samfunnseliten. Avisredaktører, politikere, byråkrater, kulturpersonligheter og forfattere er eksempler på grupper som har omfavnet denne med ekte lidenskap. Dette er også en av grunnene til at den har fått så stor innflytelse her i landet.

Et av de mest bissare utslagene av denne nye religionen er at utøverne stadig vekk forsøker å forsvare grupperinger som ønsker å begrense demokratiet. Dette ved å stikke halen mellom beina når dette demokratiet blir utsatt for trussler og grove beskyldninger, og be om unnskyldning for at vi faktisk har dette inkorperert i lovverket vårt.

Det er også alarmerende at tilhengere av “politisk korrekthet” ikke evner å se konsekvensene av sin nye religion. For konsekvensen av denne er at man ikke makter å stanse fremveksten av anti-demokratiske krefter. I steden for velger man å klamre seg til tomme fraser som forsoning, dialog og respekt.

Det er alltid de frafalne som er de sterkeste motstandere av egen tidligere religion. Om Norge kommer til å fortsette å være et fritt og demokratisk land i fremtiden kommer alt an på om samfunnseliten velger å holde fast på sin nyfunne religion eller om de omsider velger å distansere seg fra denne.