POLYGRAFEN

Saturday, February 11, 2006

Har myndighetene krevd en unnskyldning fra Selbekk?

Redaktør Vebjørn Selbekk har nå stått frem og gitt muslimene en uforbeholden unnskyldning for å ha trykket karikaturene av profeten mohammad i den kristne avisen Magazinet. Dette skjedde etter utstrakte samtaler med repressentanter fra de islamske trossamfunnene her i landet, og som et resultat av det massive presset han har vært utsatt for de siste ukene. Møte mellom Selbekk og muslimene ble arrangert av Krf leder Dagfinn Høybråten. Utenriksminister Jonas Gahr Støre har i etterkant utalt at møtet kom i stand uten innblanding fra regjeringens side. Hmmm.... Myndighetene håper nå at denne unnskyldningen skal sette en stopper for den massive kritikken og protestene som har kommet nasjonen Norge til del i denne konflikten.

Hvis jeg skulle tillate meg å la fantasien virkelig få fritt spillerom angående håndteringen av denne saken så antar jeg at resultatet ville ha sett omtrent slik ut....

Detector lar tankene løpe ......

At myndighetene ikke har jobbet aktivt for å få Selbekk til å komme med denne unnskyldningen er vanskelig å tro. Alt for mye har stått på spill for regjeringen i denne saken. Et bevis på dette er at Støre og Stoltenberg fra dag en har overgått hverandre i å forstå den muslimske vreden som disse tegningene har frembragt. De har bla sendt ut delegasjoner til religiøse ledere i midt østen for å drive en nødvendig “brannslukning”. Det har også forekommet utstrakt brannslukking på hjemmebane i denne saken. Styresmaktene har selvfølgelig ikke gått ut og sagt at Magazinet ikke skulle ha trykket disse tegningene, det ville ha vært en umulighet med hensyn til pressefriheten som vi angivelig har i dette landet, men det er ingen som helst tvil om at de anser at dette hadde vært ønskelig.

Og etter protestene kom opptøyene. Disse resulterte i nedbrenningen av den norske ambassade i Syria, hærverk mot norske bygninger i Hebron, ambassaden i Iran, evakuering av norske borgere fra utsatte områder og ikke minst angrepet på de norske styrkene i Afghanistan. Fem demonstranter ble drept i dette angrepet, muligens av norske soldater da disse angivelig avfyrte skarpe skudd. Det har også i etterkant av denne episoden blitt utlyst en dusør på 5 kilo gull til den eller de som makter å ta livet av norske borgere i landet. Myndighetene i Irak og Iran gikk tidlig ut og ærklærte at de ikke lenger ville samarbeide med norske oljeselskaper pga tegningene. Det skulle være unødvendig å påpeke at norske myndigheter er veldig interesserte i at Statoil og andre norske selskaper kommer sterkere inn på det internasjonale oljemarkedet.

Stoltenberg har også utalt at han frykter at Norges renome som fredsnasjon har fått seg en alvorlig knekk pga tegningene. Dette er et “renome” som norske myndigheter har brukt en årekke på å bygge opp med god hjelp av norske skattekroner. Skulle de ha latt dette “renomeet” forsvinne i sanden uten noen form for kamp? Myndighetene i Norge er selvsagt klar over at karikaturtegningene har blitt et storpolitisk tema, og at det medfører alvorlige implikasjoner for norsk politikk og norske borgere i de aktuelle områdene hvis situasjonen ikke løser seg. For ikke å snakke om de alvorlige konsekvensene som dette kan føre til her i landet.

For det har i de siste årene kommet frem en rekke avsløringer i media om at det befinner seg mennesker i Norge som er mer enn villige til å utføre terroristhandlinger hvis dette skulle være påkrevd. Når vi også vet at PST har rykket ut og sagt at de er i høyeste beredskap pga av konflikten som disse tegningene har skapt så er det grobunn for uro. Skulle det oppstå raseuroligheter i Norge så ville dette være et nesten utenkelige scenarioet for myndighetene. Jens stoltenberg fastslo for en måneds tid siden i nyttårstalen sin at Norge skal bli det mest velfungerende multietniske samfunnet i verden. Da er det ikke plass for slike uroligheter. Det finnes over 100 000 innvandrere i hovedstaden, mange av dem muslimer. Skulle disse begynne å bråke så er helvete løs.

Et spørsmål som også er verdt å stille seg er om myndighetene har utøvd press eller forsøkt å “overbevise” de store media aktørene om å la vær å trykke tegningene etter at konflikten tok av? Har styresmaktene i såtilfelle gjordt dette med å henvise til rikets sikkerhet? Svenske myndigheter gikk til det drastiske skrittet å stenge internettsidene til Sverigedemokratene fordi dette partiet hadde publisert profetkarikaturene på sine hjemmesider. Begrunnelsen fra svenskene var at de var livredde for å bli dratt inn i konflikten. Den Svenske sikkerhetstjenesten SAPO assisterte myndighetene i saken. Har norske styresmakter fått hjelp av PST? Det at flere aviser og tv stasjoner unnlot å vise tegningene har unnektelig vært med på å kraftig redusere skadevirkningene.

Så var det selve forsoningsmøte mellom Selbekk og Muslimene her i landet da. Dette møte ble arrangert av Dagfinn Høybråten, Krf leder og en av myndighetenes mange viktige aktører. Møtene var hemmelige, dvs at pressen ikke fikk noe informasjon om hva som ble drøftet. Skal en være veldig kynisk så kan en påstå at det i et slikt møte ville være muligheter for å bruke både pisk og honning, eller begge deler for å sørge for at partene kom til enighet. Når en også tar i betragtning hva som står på spill så er ikke dette så veldig vanskelig å forestille seg.

Vil en unnskyldning som kommer frem under slike omstendigheter og et slikt klima være oppriktig? En kan ihverfall være sikker på at myndighetene har hatt en stor, diger klam hånd med i å frembringe denne unnskyldningen uansett hva de måtte forsøke å påstå i media.

Mener også å ha hørt på radioen for en ukes tid siden at en muslimsk forstander i Oslo ble fortalt at menigheten hans ville miste statsstøtten hvis han ikke tonet ned egen kritikk av tegningene. Er det helt utenkelig at myndighetene skulle ha benyttet seg av slike metoder? Det er nå tross alt slik her i verden at Money talks...

Fantasi slutt ......

Noe sånn ville det antagelig ha sett ut skulle jeg skulle velge å forfatte et innlegg basert på grunnlag av høyst frittløpende tanker. Men det ville bare ha vært synsing fra min side, for norske styresmakter spiller jo alltid med åpne kort, eller???

.

2 Comments:

Post a Comment

<< Home