POLYGRAFEN

Monday, February 20, 2006

Den østerikske inkvisisjon?

De siste tids hendelser har klargjordt for det store flertallet at ytringsfriheten har trange kår i dagens europa. Illusjonen om at vi i denne delen av verden har en uinnskrenket rett til å ytre oss fritt har fått seg en kraftig knekk. Vi fikk et glimrende eksempel på dette da redaktøren i avisen Magazinet, Vebjørn Selbekk, trykket karikaturtegninger av profeten mohammad og et tilnærmet sammlet politiker og pressekorps reagerte med å dolke ham i ryggen.

Vi fikk se en feig statsminister og en ryggløs utenriksminister skyve Selbekk foran seg i et forsøk på å blidgjøre fanatiske ekstremister som ønsker å gjennintrodusere steinalderen i vår del av verden. Dette fordi disse norske politikerpuddlene ikke hadde mot nok til å stå opp for noe som de fleste nordmenn anser å være en fundamental rettighet, nemlig retten til å ytre seg fritt. Pressen var ikke stort bedre. I en tid der de burde ha stått skulder til skulder med en hardt prøvet kollega, valgte de å la denne seile sin egen sjø. Det minste man kunne forvente var at en sammlet presse tok ham i forsvar, og annerkjente retten hans til å ytre seg fritt.

Hvis man tar disse norske reaksjonene i betraktning så er det kansje ikke så vanskelig å forstå at norsk presse nå ser ut til å applaudere østerikske myndigheters beslutning om å fengsle den engelske historikeren David Irving, fordi han har vært freidig nok til å benytte seg av sin (grunnleggende rett?) til å ytre seg fritt. Irving ble i dag dømt til 3 års fengsel for å ha benektet holocaust, eller sagt med andre ord, Irving ble fengslet fordi han valgte å følge sin egen personlige overbevisning, og ikke den offisielle angående en viss historisk begivenhet. Dette godtok ikke staten Østerike og nasjonen har med denne dommen klargjordt for resten av verden at man der i landet ikke respekterer ideen om at alle individer har en grunnleggende rett til å ytre seg fritt uten å risikere politisk forfølgelse av landets styrende myndigheter.

Det som er bekymringsfullt i dagens politiske klima er at det er dem som er ment å skulle forsvare ytringsfriheten, media, forfattere, politikere, som ikke synest å være klar over at det ikke spiller noen rolle om man ikke liker ytringene til folk som Irving og Selbekk, da det ikke er selve ytringene deres man forsvarer ved å stå opp for dem, men selve retten deres til å ytre seg. Neste naturlige steg for Østerike nå er vel å introdusere en inkvisisjonen, basert på den spanske modellen.

3 Comments:

  • http://norgespartiet.blogspot.com/

    By Anonymous Anonymous, at 1:17 PM  

  • I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! »

    By Anonymous Anonymous, at 6:37 AM  

  • Very cool design! Useful information. Go on! » » »

    By Anonymous Anonymous, at 6:59 PM  

Post a Comment

<< Home