POLYGRAFEN

Saturday, December 17, 2005

Greit at Norge blir muslimsk land?

Norge er et av verdens rikeste land. Denne bemerkningen har blitt fremsatt ved en rekke anledninger, og den har nok begynnt å få et noe klisjeaktig stempel over seg, men det gjør den ikke mindre sann av den grunn.Vi formelig svømmer i penger her i landet. Dette takket være de enorme oljeforekomstene som ligger under havskorpen rett utforbi den langstrakte kystlinjen vår. Siden slutten av 60 tallet har vi pumpet opp dette svarte gullet ifra feltene ute i Nordsjøen, noe som har forbedret levestandarden vår dramatisk. Disse oljefeltene kommer selvfølgelig ikke til å vare evig, men det er ingen grunn til fortvilelse. Nye lovende funn oppe i nord gir grunn til fortsatt optimisme. I følge enkelte prognoser så finnes det oljeforekomster som er vel så store som de i Nordsjøen. Inntektene kommer med andre ord til å strømme inn i statskassen også i fremtiden.

Men det er ikke bare penger og svart gull vi er rike på i dette landet. Vi har også et trygt og demokratisk styresett som passer på at alle borgere har de samme rettighetene.Vi har likestilling mellom kjønnene, vi har gratis utdannelse, vi har trygdeordninger som sikrer mennesker tak over hodet og mat på bordet hvis de skulle bli arbeidsledige eller alvorlig syke. Vi har også yttringsfrihet og frie valg. Med andre ord så har vi alle muligheter til å bestemme over egne liv i et trygt, stabilt og godt samfunn. Denne rikdommen, som de fleste anser for å være et gode, har ført til at mennesker fra andre deler av verden har kommet hit for å ta del i vår vellstand. Noe som i seg selv ikke er særlig oppsiktsvekkende. Det ligger i den mennesklige natur å hele tiden forsøke å forbedre sin egen tilværelse. Dessverre så har denne tilstrømningen av nye mennesker vist seg å være problematisk. Dette fordi de fremmede har tatt med seg skikker og livssyn som fullstendig kolliderer med det tradisjonelle Norske. Denne tilstrømningen har ført til et mer voldelig samfunn med økt segregering og mindre samhold. Man kan som sagt ikke bebreide mennesker for å forsøke å forbedre sin egen tilværelse, men det er høyst legitimt å rette en pekefinger mot de styrende myndigheter i Norge som har tilrettelagt forholdene for denne tilstrømningen. Og der er mer en berettiget å rette en kraftig pekefinger mot de samme myndighetene når de selv har sett de negative resultatene av denne innvandringen og ikke viser noen evne eller vilje til å begrense denne kraftig.

Vi har som nevt tidligere store rikdommer i dette landet. Men vi har politikere som nøler med å bruke av denne rikdommen for å løse de mange uløste oppgavene som vi står ovenfor. Begrunnelsen som blir gitt er at vi er nødt for å spare til fremtidige generasjoner. Vi kan med andre ord ikke bruke alle pengene på oss selv. Ok. Men hvis det er så viktig å tenke på fremtidige generasjoner så ville det vel også være på sin plass å legge forholdene til rette for at Norge fortsatt skal være et trygt og stabilt samfunn? Det burde være førsteprioritet å sørge for at de kommende generasjoner av Nordmenn får muligheten til å vokse opp i et samfunn der man ikke risikerer å bli ranet på skoleveien, et samfunn der jenter kan bevege seg i bykjernen uten å bli utsatt for voldtekt, et samfunn der man ikke risikerer å bli et tilfeldig offer i et væpnet oppgjør mellom voldelige gjenger. Og det burde også være en politikers oppgave å sørge for at Norge som nasjon forblir et demokrati, med full likestillingen mellom kjønnene og full yttringsfrihet.

Nå har altså omsider SSB offentligjordt en undersøkelse som viser hvordan innvandringsbefolkningen høyst sannsynlig kommer til å vokse her i landet hvis man ikke griper inn fra politisk hold og endrer på rutinene. Og dette er alt annet enn betryggende lesning. Skriften på veggen, som innvandringsmotstandere har hevdet i lang tid, er at vi over tid risikerer å ende opp som minoritet i eget land. Spørsmålet som enhver Nordmann burde stille seg er følgende, hva kommer til å skje med det Norske samfunn når mennesker med et helt forskjellig livsyn kommer til å være i flertall? Hva kommer til å skje når mennesker som synest det er helt greit å begå æresdrap av egne familiemedlemmer, ta livet av mennesker som fornærmer deres religion, som er fullstendig motstandere av likestilling og som mener at kvinnenes oppgave i livet er å føde barn og utføre husarbeid blir i flertall? Hva kommer til å skje når mennesker som synest at homofili burde straffes med døden og i mange tilfeller har et sterkt rasistisk syn på individer som tilhører andre raser og religioner får muligheten til å bestemme? Mennesker som synest at landet burde styres etter koranen? Disse spørsmålene burde man faktisk stille seg selv for dette kan bli realiteten i Norge i en ikke uoverskuelig fremtid. Jeg kommer antagelig ikke til å oppleve slike tilstander, men mine etterkommer kommer det til å stille seg anderledes med. Dette gjør meg veldig urolig. Det burde også gjøre alle andre Nordmenn urolige.

5 Comments:

 • Konkrete forslag:

  1) Tilrettelegge for inngangsstillinger i arbeidsmarkedet for innvandrere, saa de tidlig kan bli en del av samfunnet.

  2) Oppdatere grunnloven til aa bli et sterkere vern av individets rettigheter.

  3) Jobbe for aa stabilisere verden, fjerne korrupte styresmakter og aapne for friere handel, slik at det blir mindre behov for aa flytte fra hjemlandet sitt.

  By Anonymous OEK, at 5:51 PM  

 • OEK, angående ditt første forslag, hvordan skal dette gjøres, og hvordan skal man unngå at konsekvensen blir diskriminering av nordmenn (såkalt "positiv diskriminering") på arbeidsmarkedet (jeg tar det for gitt at du ikke ønsker å åpne for diskriminering)?

  Ellers ser jeg at ingen av dine konkrete forslag tar for seg det største problemet, nemlig hvordan man skal håndtere islam. Hva mener du kan være gode løsninger på det problemet?

  By Anonymous Anonymous, at 3:24 PM  

 • De to første punktene du trekker opp i svaret ditt OEK har ingen effekt på den demografiske og kulturelle trusselen som Norge i dag står ovenfor. Om en innvandrer har fast arbeid eller ei har ingen innvirkning på hans verdi og livssyn.

  Det tredje argumentet du trekker opp er vel og greit, men dette kan kun skje hvis det er et bredt flertall og ønske om forandring i de aktuelle landene, samt kunnskap og evne til å iverksette dette, noe som slettes ikke er tilfelle.

  Et spørsmål man heller burde stille seg er hvilke hensyn den Norske stat skal ta. Hensynet til innvandrere som ønsker å slå seg ned her i landet, eller hensynet til flertallet av borgerne her i landet som ønsker at Norge fortsatt skal være et land som har en etnisk Norsk majoritet..

  By Blogger Detector, at 5:57 PM  

 • "vi har trygdeordninger som sikrer mennesker tak over hodet og mat på bordet hvis de skulle bli arbeidsledige eller alvorlig syke."

  Nei, vi har ikke det. Jeg har vært alvorlig syk og uten inntekt og fikk ikke 5 øre av disse trygdeorningene som du skriver om, trass i at jeg før dette hadde jobbet i 25 år. Jeg var heldig som hadde familie som kunne trå til og gi meg penger til å overleve.
  Nå er jeg heldigvis tilbake i full jobb og klarer meg selv igjen.

  Jeg lærte en ting fra denne tiden. Om du får hjelp eller ikke avhenger av din fødselsdato. Det bestemmer hvilken saksbehandler du skal få. Saksbehandlerne bestemmer om du skal få dine rettigheter eller ikke. Poenget er at når du trenger hjelp så er du i de fleste tilfeller så utslitt at du ikke orker å slåss med saksbehandleren, det hjelper heller ikke å be om å få en annen.

  En av argumentene for at jeg ikke fikk hjelp var at jeg eiet min leilighet. De kunne ikke gi meg formue fordi jeg tilfeldigvis var ute av stand til å jobbe for en periode. Hvis jeg derimot hadde leiet leiligheten så kunne jeg kanskje få hjelp! Altså, det var helt greit å gi en utleier penger (formue) men ikke til meg.

  Jeg har fortalt min historie (erfaring) til diverse og det er skremmende å se hvor lite folk egentlig tror på hvordan systemet egentlig er. De tror fortsatt at de skal få hjelp når de trenger det.

  By Anonymous mo, at 12:20 PM  

 • Det er mulig at en del faller utenfor systemet Mo, men i utgangspunktet har alle innbyggere i dette landet rett til hjelp skulle de havne i en situasjon der de ikke er i stand til å jobbe. Det er også helt klart veldig mye som kan gjøres for å rette opp i de problemene som du nevner her.

  Bra at du kom tilbake i lønnet arbeid igjen og en verdig tilværelse.

  By Blogger Detector, at 5:00 PM  

Post a Comment

<< Home