POLYGRAFEN

Thursday, December 29, 2005

Enda en avgiftsøkning.

At vi har noen av verdens mest avgiftskåte politikere her i landet er neppe noen stor hemmelighet. Å øke skatter og introdusere nye avgifter er en enkel og lettvint metode som våre folkevalgte kan benytte seg av når deres sløsing av offentlige midler kommer helt ut av kontroll. Det kommer derfor ikke som noen bombe at arbeiderpartiet i Bergen ønsker å innføre piggdekkavgift i byen for å få inn noen ekstra kroner i kassen. Man bruker selvfølgelig ikke denne begrunnelsen i media. Den offisielle linjen er at man ønsker å få til en reduksjon i bruken av “miljøskadelige” piggdekk. På det nåværende tidspunkt kjører nemlig “bare” 7 av 10 bergensere rundt med piggfrie vinterdekk. Dette er ikke godt nok for Anne Gine Hestetun (AP), leder i bystyrets samferdsel komite. Hun er ikke fornøyd før dette tallet er økt til 8 av 10. Derfor slår hun ett slag for å innføre et piggdekkgebyr.

Nå har vi fortsatt ikke kommet til det punktet her i landet hvor politikere bare kan øke avgiftene og skattene uten å forsvare denne økningen. Begrunnelsen man benytter seg av i piggdekkdebatten er at disse er svært miljøskadelige. Dette ved at de forårsaker store mengder svevestøv, noe som er svært helseskadelig. På bakgrunn av dette illegger man derfor brukerne av disse dekkene et ekstra gebyr. I Oslo så ligger dette for øyeblikket på 1200 kroner.

Men det er ikke slik at det bare er bruk av bil med piggdekk som forårsaker svevestøv. I 2003 ble nærmere 70 prosent av svevestøvet her i landet forårsaket av vedfyring. Dette har myndighetene forsøkt å rette på ved å introdusere mer miljøvennlig vedovner som ikke slipper ut slikt støv. Men man har fortsatt en lang vei å gå. Det finnes fortsatt mange gamle forurensende vedovner her i landet som slipper ut tonnevis med farlig svevestøv. Kansje man også burde illegge eierne av slike vedovner et “svevestøvgebyr”?

Det finnes mange ulike metoder man kan benytte seg av for å redusere svevestøv fra billistene. En metode er at myndighetene sørger for en langt bedre og hyppigere rengjøring av veibanen. Veiene i Norge flyter over med støv fra nedslitte dekk, strøsand og salt. En slik rengjøring ville kraftig redusere mengden av svevestøv i luften rundt de større byene. En senking av fartsgrensene på de mest trafikkerte strekningene ville også ha hatt en meget positiv effekt. Men den kansje aller mest effektive metoden å få en reduksjon i svevestøvet på er ved å forandre på sammensettningen til asfalten som man bruker på veiene. Det er nemlig fult mulig å produsere en langt hardere type asfalt som knapt avgir svevestøv ved bruk av piggdekk. Dette har man gjordt i Sverige. Der er det opp til den enkelte billist om man ønsker å bruke piggdekk eller ei. Svevestøv fra disse dekkene er et ikke-tema, det er heller ikke piggdekkgebyr.

Det er heller ikke slik som enkelte later til å tro, at piggfrie vinterdekk ikke forårsaker farlig støv. Myndigheten liker ikke å opplyse om dette, da hele begrunnelsen for å kreve inn gebyr for bruk av piggdekk da ville forsvinne. Men faktumet er at de piggfrie vinterdekkene er langt mykere enn vanlige piggdekk og som et resultat av dette slites de hurtigere ned. Denne slitasjen fører til en spredning av svært skadelig latexstøv. I følge overlege dr.med. Leif Bjermer ved lungemedisinsk avdeling på Regionsykehuset i Trondheim (RiT) så er dette støvet like helseskadelig som det svevestøvet som piggdekk avgir. Han går så langt som å hevde at det er uvitenhet eller bevisst bløff fra myndighetenes side når de påstår at de piggfriedekk er mer miljøvennlige.

Men den kansje mest betenkelige bivirkningen av piggdekkgebyrene er den traffiksikkerhetslige konsekvensen som dette leder til. På islagte veier, som det finnes mange av på vestlandet, så er piggdekk helt klart det mest egnede alternativet. Hvor mange alvorlige trafikkulykker kommer et slikt piggdekkgebyr til å forårsake? Når myndigheten velger å avgiftsbelegge det klart sikreste alternativet så er dette bekymringsfullt. Det er et bevis på at myndighetene setter inntekter til staten foran sikkerheten til den enkelte billist. Her på østlandet hadde vi for et par uker siden underkjølt regn, dvs regn når temperaturen er under null grader. Resultatet var at dette regnet frøs når det traff veibanen. Dette førte til såpeglatt veier, noe som igjen førte til en mengde kollisjoner. Mener politikerne at det er forsvarlig å kjøre uten piggdekk på slikt føre?”

1 Comments:

  • hvorfor ikke:)

    By Anonymous Anonymous, at 1:01 PM  

Post a Comment

<< Home