POLYGRAFEN

Friday, November 18, 2005

Samvittighetsfangen David Irving.

Leser i nettutgaven til VG at den omstridte Engelske historikeren David Irving har blitt arrestert i Østerike pga sitt kontroversielle syn vedrørende autensiteten til Holocaust. Eller sagt på en annen måte, David Irving har blitt arrestert fordi han tviler på at Holocaust fant sted. Irving har ved en rekke anledninger utalt at han ikke anser at det finnes bevis for at Nazistene tok livet av 6 millioner jøder under den annen verdenskrig, og i Østerike, i likhet med en del andre Europeiske land er det forbudt å så tvil vedrørende autensiteten til denne hendelsen. Irving risikerer i verste fall å måtte tilbringe 10 år bak murene i et Østerisk fengsel pga sine synspunkter som omhandler denne delen av historien.

For å si det mildt....Dette er direkte hårreisende og det er aldeles ikke noe man forventer å oppleve i et opplyst Europa anno 2005. Man kan selvsagt mene hva man vil om utalelsene og synspunktene til Irving, men at en demokratisk stat som Østerike faktisk vurderer å plassere ham bak lås og slå, og det i opptil 10 år for å forfekte sitt personlige syn på en historisk hendelse er helt horribelt. Den Østeriske stat benytter seg her av metoder man kun forventer å finne i diktatoriske regimer i den tredje verden hvor yttringsfrihet og demokrati har langt dårligere levekår enn i vår del av verden.

For saken her er faktisk ikke den at David Irving har gått til fysisk angrep på noen navngitt person. Han har heller ikke tilegnet seg økonomiske verdier på ulovlig vis. Ei har han oppfordret andre til å begå liknende hendelser. Irving har kun gitt til kjenne sitt personlige syn på en historisk hendelse som fant sted for over 60 år siden. Og for dette blir han arrestert av Østeriksk politi og satt på glattcelle. Helt utrolig! Hvis utfallet av denne saken er at David Irving kommer til å måtte tilbringe en lenger periode bak lås og slå så forventer jeg at Amnesty International og liknende menneskerettighetsorganisasjoner legger press på myndighetene i Østerike for å få ham løslatt.

For i realiteten er Irving å betrakte som en samvittighetsfange. Han har blitt arrestert kun for å forfekte sine personlige synspunkter. En rett som burde være soleklar i et hvert demokratisk land, også Østerike.

Hvis myndighetene i landet virkelig anser at det burde være ulovlig å benkte holocaust så burde de også ha ryggrad nok til å være konsekvente og ikke drive med noen form for diskriminering. Skal man forby holocaustbenektelse så må man også forby benektelse av at kommunistiske massakre fant sted under Stalin, Pol Pot, Mao og andre røde diktatorer, benektelse av at Amerikanerne detonerte to atombomber over Japan under den andre verdenskrig, benektelse av at jorden er rund og ikke flat, benektelse av at fremmedkulturell innvandring til landet er et gode, benektelse av at det eksisterte, eller ikke eksisterte masseødleggelsesvåpen i Irak under Saddam... osv .....

Bare for å ta et par eksempel.

Shame on you Austria !!

1 Comments:

  • Helt enig med deg. Bra blogg du har forresten. Kommer til jevnlig å følge den heretter. Har ikke sett den før. Du er god til å skrive og kommer med mange fornuftige synspunkter. Stå på!!!!

    By Anonymous Anonymous, at 10:41 AM  

Post a Comment

<< Home