POLYGRAFEN

Monday, November 07, 2005

Medias dobbeltmoralske dekning av opptøyene i Paris

Etter å ha fulgt med i media den siste uken kan man nok en gang slå fast at mediedekningen fra opptøyene i Paris har blitt vinklet uti fra Norske journalisters politiske ståsted, og ikke fra et nøytralt og objektivt ett. Hele dekningen av opptøyene bærer også preg av å være en smule manisk.

Det er f.eks naturlig å anta at mange av ungdommene som deltar i opptøyene har en tung kriminell bakgrunn, men dette har så og si ikke blitt nevt i Norske medier. Ville det ikke i en objektiv og nøytral mediadekning være naturlig å fokusere på dette når en så stor gruppe mennesker går amok? Likeledes har opptøyenes destruktive effekt på det Franske samfunnet også kommet i annen rekke. Hvorfor det? Det er da helt åpentlyst at verdier for mangfoldige millioner har gått tapt i urolighetene. Hvorfor har man ikke valgt å fokusere på dette i større grad?

Det som Norske journalister derimot har valgt å fokusere på er de bakenforliggende grunnene til opprøret. Pøblene har blitt beskrevet som fattige og undertrykte innvandrererungdommer, som ikke har hatt noen som helst mulighet for å lykkes i det Franske samfunn. Inntrykket som den store majoriteten av Norske journalister har forsøkt å skape er at det er det Franske samfunnets feil at disse pøblene har gått amok og ødelagt verdier for mangfoldige millioner. Dette er igrunnen en ganske nedlatende holdning da man totalt umyndigjør disse pøblene ved å ta fra dem alt ansvar, noe som sikkert ikke var tiltenkt da journalistene helt klart er på pøbelens side. Inntrykket man sitter igjen med etter å ha lest Norske aviser er at disse pøblene ikke er i stand til å ta selvstendige valg.

Scenene som har funnet sted i Paris den siste uken minner mest om anarki, noe som man slettes ikke forventer å finne i ett sivilisert europeisk land som Frankrike. Flere tusentalls biler har blitt satt fyr på, likeledes skoler, fabrikker og busser. Pøbelen har kastet stein og skutt mot politi, ambulansepersonell og brannmenn som har forsøkt å utføre jobbene sine. Pøbelen har også skapt frykt hos de mange lovlydige borgerne som bor i Frankrike. Gudene må vite hvilke tanker som spinner rundt oppi hodene deres for øyeblikket. Men alikevel så velger altså Norske journalister å ta pøbelens parti. Dette er igrunnen veldig merkverdig. Hvorfor? Jo, fordi i lignende hendelser der større menneskemasser har gått amok så har Norsk media raskt vært frempå og stemplet dem som har utført disse handlingene som pøbler, nazister og rasister. De individene jeg tenker på her er de såkalte Engelske hooligans.

I over 20 år nå har Norske journalister slengt eder og galle over denne forhatte gruppe mennesker. Journalistene har ikke engang forsøkt å finne de “bakenforliggende” årsakene til den destruktive oppførselen til de Engelske hooligans. De har ikke satt den Engelske stat under lupen i et forsøk på å finne feil i dennes politikk ovenfor denne gruppen, som skulle forklare denne type oppførsel. Nei, Norske journalister har valgt en totalt anderledes taktikk. De har avfeid Engelske hooligans som mennesker som befinner seg helt nederst på den menneskelige rangsstige. De har blitt tilegnet alle slags tenkelige negative mennesketrekk og verdier. Norske journalister har hatt så og si fritt spillerom i sine negative artikler som har omhandlet denne gruppen. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Når Franske innvandrerungdom går amok og ødelegger alt i deres vei, så fremstilles disse som offer, mens når Engelske hooligans går amok så stempler man disse som pøbel og rasister.

Jeg har selv bodd i England i mange år, og jeg har ved en rekke anledninger besøkt såkalte “housing estates”, dvs massive leilighetskomplekser rundt de store byene der flesteparten av leietagerne befinner seg nederst på den økonomiske rangsstigen. Disse områdene er ikke noe mer luksuriøse enn de affekterte drabantbyene som befinner seg rundt Paris. Mange av de Engelske hooligansene bor i slike områder, de går ofte på sosialhjelp eller de innehar lavtlønnede yrker der timelønnen variere fra 50 til 70 kr. Kriminaliteten er også skyhøy i disse områdene. De bor med andre ord under samme kummerlige forhold som innvandrerungdommen i Paris. Men Engelskmennene blir imotsetning til innvandrerungdommen i Paris stemplet som pøbeler og rasister. Hvorfor det? Hvis bo-områdene til ungdommene i Paris er skylden til deres voldsomme hat, så må vel det samme være tilfelle for Engelske hooligans? Eller er det slik at Engelske hooligans har feil farve og feil religion?

2 Comments:

  • Det VamPus har savner er den frenetiske trakasseringen av Frankrikes regjering for deres udugelighet i å håndtere en situasjon som i følge media var så åpenbar at man måtte være blind for å ikke se den. Til sammenligning med medias dekning av Katrina og Bush-håndteringen, for eksempel...

    By Blogger VamPus, at 5:21 PM  

  • Media har jo rettet fingeren mot det franske samfunn for tingenes tilstand i landet, men som du sier det er ingenting sammenlignet med den pepperen som Bush fikk etter herjingene i new orleans. Han ble jo av Norsk media utpekt som den store stygge satan..

    Detector kommer aldri til å bli klok på Norske journalister...

    By Blogger Detector, at 2:27 PM  

Post a Comment

<< Home