POLYGRAFEN

Sunday, October 30, 2005

Den evige debatten om islam.

Jeg synes det er merkverdig hvordan tilsynelatende normale samfunnsdebattanter her i landet til de grader stikker hodet i sanden når islam og dennes negative innvirkning på den vestlige verden diskuteres. Disse debatantene nekter konsekvent å godta at islam utgjør noen som helst trussel mot våre vestlige verdier og liberale levesett, selv om de er fullstendig klar over at demokratier knapt eksisterer i den muslimske verden. Det kan nesten virke som det har gått sport i å unnskylde og bortforklare den islamske kulturens antidemokratiske holdninger og verdier. En oppadgående person burde selv innse at det blir for dumt å avfeie den økende islamske terror og vold som sprer seg i verden med at det kun dreier seg om enkelte fanatikere. Når muslimer sprenger seg i luften i Allahs navn, og når muslimer tyr til vold fordi de anser at offeret har fornærmet deres tro, så burde det begynne å ringe visse alarmklokker. Når det også blir lagt frem dokumentasjon som viser at muslimer er overrepressentert på kriminalstatestikkene her i landet, og i resten av Europa for den del, så burde man stille seg spørsmålet om det er noe i denne religionen/kulturen som "trigger" slike handlinger.

Det har i den siste tiden rast en heftig debatt på bloggen Spaltet om hvorvidt islam kritikeren Fjordmann er gal eller ikke. Jeg synes at det er mer passende å stille spørsmålet om det å undertrykke håndfaste fakta, ganske enkelt fordi det ikke passer inn i eget politiske syn er en form for galskap, eller ihverfall en form for grenseløs naivitet. La oss snu det hele på hodet. Hva hvis det f.eks. hadde vært nynazister som hadde utført slike handlinger og ikke muslimer. Hva hvis disse nynazistene var aktive over hele Europa med vold og bombeattentater, og muslimene var hovedmålene for deres aksjoner. Ville man da ha forsvart nynazistiske organisasjoner som tok avstand fra disse aksjonsformene, eller villle man ha skjært alle over en kam? Ville man ha trukket den konklusjonen at nynazismen var en antidemokratisk og fascistisk ideologi, og forsøke å bekjempe denne? Jeg tror svaret gir seg selv. Selvfølgelig ville man det.

Jeg tror at hovedgrunnene bak dette naive synet på Islam skyldes at ideologien stort sett utøves av ikke-vestlige individer. Det er der kjernen i problemet ligger. Man likestiller kritikk mot islam med rasisme (noe som slettes ikke er tilfelle) og vegrer seg av den grunn for å kritisere religionen. Grunnen til at man foretar denne likestillingen er at vi her i Europa lider av mindreverdighetskomplekser. Disse kompleksene har vi fått inn med morsmelken. Vi har gjennom hele oppveksten fått høre at vesten er roten til alt ondt. Vesten er roten til rasisme, vesten er roten til fattigdommen i den tredje verden, vesten er roten til alle verdens kriger og vesten er roten til at muslimene ikke greier seg å tilpasse seg til våre vestlige samfunn. Dette har resultert i at man hele tiden forsøker å finne feilen hos seg selv, og ikke i islam. For å ta et eksempel. Hvis en mann er voldelig mot sin egen kone er det da hennes feil, eller er det mannens feil? Hvis en muslim er voldelig og begår terrorhandlinger er det hans feil eller er det vår feil? Å hele tiden unnskylde islam og muslimer, og å plassere skylden på vesten er rasisme i sin reneste form. Men så finnes det da også mange rasister her i landet. Desverre så er de ikke alltid klar over det selv.