POLYGRAFEN

Thursday, September 15, 2005

Jakten på Osama.

I dagens VG slår Afghanistans innenriksminister, Ali Ahmad Jalali, fast at Osama Bin Laden ikke lenger befinner seg i landet. Jakten på terrorlederen, som er den øverste lederen i terrororganisasjonen Al Qaida har pågått i over 4 år nå uten at USA har maktet å pågripe ham. Jakten på terrorlederen har kostet millioner av dollars og mange Amerikanske soldaters liv. Flere Amerikanske soldater kommer også i fremtiden til å måtte sette livet til i denne jakten.

Mange er utålmodige og stiller seg spørsmålet om når Bin Laden kommer til å bli pågrepet, men det virkelig interessante spørsmålet er hva som kommer til å skje når han blir pågrepet. Man kan selvfølgelig hevde at en slik pågripelse ville være en fjær i hatten for USA, en skikkelig propaganda seier, en påminnelse til terroristene om at før eller senere vil de bli tatt. Men på den annen side kan en pågripelse også virke som en regelrett provokasjon på titusenvis av millitante muslimer, som har Bin Laden som sitt store forbildet, og som er mer enn villige til å ofre eget og andres liv i kampen mot USA og den vestlige verden. Det er hevet over enhver tvil at en slik pågripelse vil utløse en rekke hevnangrep mot Vesten med mange uskyldige ofre. Dette er selvfølgelig faktorer som myndighetene i USA er klar over og som de er nødt for å ta med i ligningen.

Tusenkroners spørsmålet er om USA ville velge å holde nyheten om en eventuell pågripelse av Bin Laden skjult for resten av verden. Ville de velge å holde ham på hemmelig addresse og pumpe ham for informasjon før de eventuelt velger å ta ham av dage? Det er ingen hemmelighet at dette ville ha vært svært beleilig for USA, som allerede er ute i hardt vær pga krigføringen i Irak og forholdene i fangeleiren på Gautanomo Bay. Man kan også anta at USA ville ha fått en rekke menneskerettighets organisasjoner, og en god del nasjoner på nakken, som ville forlange at Bin Laden menneskerettigheter måtte respekteres. Situasjonen ville nok ha vært ekstra spent i Saudi Arabia, Bin Ladens hjemland, der nærmere 70 prosent av den mannlige befolkningen sympatiserer med ham. Hvilke konsekvenser ville det ha hatt på den allerede skjøre politiske situasjonen i landet hvis Bin Laden hadde sittet i Amerikansk forvaring under særdeles tøffe forhold? Ta med i betraktningen at USA er avhengige av olje fra landet, så er det i USA interesse å sørge for at den politiske situasjonen i kongeriket er mest mulig stabil, og det betyr en fri Bin Laden. USA er tross alt veldig avhengig av Saudi Arabisk olje.

Det ville også ha vært en svært lettvint løsning for USA å opprettholde illusjonen for resten av verden om at de fortsatt jakter på Bin Laden. De har tross alt holdt denne jakten i gang i 4 år nå. Hvilken rolle spiller det om de holder den i gang i ett par år til? USA har så langt ikke blitt ydmyket nevneverdig pga manglende resultater i denne anledningen. Kampen mot terror er heller ikke synonym med Bin Laden. Det er langt viktigere å ødlegge infrastrukturen til de store terrornettverkene. Det spiller liten rolle om en taper et slag eller to så lenge en vinner selve krigen, og dette vet myndighetene i USA. Mange mener også at Bin Laden dager er talte pga alvorlig sykdom. Er det ikke da naturlig å anta at myndighetene i USA ville akseptere at Bin Laden lider en naturlig død? Da ungår man også å lage en matyr ut av ham. I etterkant av stortingsvalget her i Norge har mange politiske kommentatorer påpekt at de politiske lederene i den rød-grønne koalisjonen her i landet kommer til å måtte svelge et par kameler. I tilfelle med Bin Laden er det vel også passende å anta at USA ville være villige til å svelge et par kameler for å opprettholde en jevn og stabil oljetilførsel til landet, i dette tilfelle Saudi Arabiske kameler?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home