POLYGRAFEN

Wednesday, September 28, 2005

Homoekteskap? Hmmmm .....

I tabloid på TV2 slo Karita Bekkemellem Orheim fast at religion ikke skal stå over Norsk lov. Hun mener at det er diskriminerende at homofile ikke får gifte seg i den Norske kirke. Karita Bekkemellem Orheim er veldig opptatt av å være tolerant. Det er veldig viktig for henne.
Kansje hun og politikerkolegaene hennes likegodt burde slå to fluer i en smekk? Kansje de burde lovfeste de homofiles rett til å gifte seg, og pålegge kirken å vie dem? Selvfølgelig måtte man da også pålegge moskene å gjøre det samme. Pålegge dem å vie homofile muslimer i fullsatte moskeer med imanenes hjertelige velsignelse. Hurra!!

Alt annet ville jo være diskriminerende, og det går ikke ann i Norge anno 2005.

2 Comments:

  • Cool site on black man Check out my Penis Enlargement Pills

    By Anonymous Anonymous, at 6:16 AM  

  • Det er forskjell på å pålegge statskirken å gjøre noe, og å pålegge ustatlige menigheter å gjøre noe. Om alle kristne menigheter pålegges å tilby vielse av homofile må også alle andre religiøse menigheter det synes jeg, men statskirken står i særklasse.

    (Visste du foresten at par av samme kjønn er blitt muslimsk viet i både USA, Canada, og India?)

    By Anonymous Tor, at 7:42 PM  

Post a Comment

<< Home