POLYGRAFEN

Wednesday, September 28, 2005

Homoekteskap? Hmmmm .....

I tabloid på TV2 slo Karita Bekkemellem Orheim fast at religion ikke skal stå over Norsk lov. Hun mener at det er diskriminerende at homofile ikke får gifte seg i den Norske kirke. Karita Bekkemellem Orheim er veldig opptatt av å være tolerant. Det er veldig viktig for henne.
Kansje hun og politikerkolegaene hennes likegodt burde slå to fluer i en smekk? Kansje de burde lovfeste de homofiles rett til å gifte seg, og pålegge kirken å vie dem? Selvfølgelig måtte man da også pålegge moskene å gjøre det samme. Pålegge dem å vie homofile muslimer i fullsatte moskeer med imanenes hjertelige velsignelse. Hurra!!

Alt annet ville jo være diskriminerende, og det går ikke ann i Norge anno 2005.

Saturday, September 24, 2005

Dommedagsprofeten Jan Egeland

Jeg konstanterer at FNs bistandskordinator Jan Egeland i dagens utgave av VG begir seg inn på dommedagsprofetier. Årsaken til disse profetiene er orkanene Ritas og Katrinas inntog over henholdsvis Texas og Louisiana, orkaner som ifølge Egeland er menneskeskapte. Han begrunner denne påstanden med at været har blitt mer ekstremt de siste årene, og at dette er et resultat av global oppvarming. Han påpeker at utslippene av klimagasser har tredobblet seg i løpet av de siste tiårene noe som har hatt en særdeles negativ effekt på klimaet. Som et eksempel på dette viser han til de siste års stormer i det indiske hav, karibien og atlanterhavet. Han avslutter også med å si at de fleste av verdens forskere deler hans syn. De mener altså at det er en sammenheng med det ekstreme været vi ser for øyeblikket og en global oppvarming. Men dette er vel snarere en sannhet med en rekke modifikasjoner, eller?

La oss ta påstanden om det ekstreme været først. Det er nemlig ikke tilfelle slik Egeland påstår at dette er av en nyere karakter. Forleden dag kunne man lese i dagbladet at orkaner har herjet i dette området av USA de siste 100-150 årene og tatt livet av mangfoldige tusen mennesker. Byen Galveston i Texas ble faktisk utradert av en orkan i 1900 som tok livet av 8000 mennesker. Dette er kansje hendelser som har gått Egeland hus forbi?

Jorden har alltid vært utsatt for klimaendringer. Det er ingenting kontroversielt i dette. For å ta et eksempel. Da vikingene slo seg ned på Grønland var klimaet der langt mildere enn det er i dag. Det vokste f.eks. trær på øya på den tiden. En av grunnen til at vikingene til slutt måtte oppgi sine kolonier der var fordi gjennomsnittstemperaturen på øya sank. Dette resulterte i at trærne forsvant fra området, noe som gjorde tilværelsen umulig for dem. Dette kommer også til å gjenta seg i fremtiden. Temperaturen kommer til å synke, for deretter å stige igjen. Istider kommer, og istider går. Det hele er syklusbasert.

Utviklingen som den internasjonale miljøpolitiken har tatt de siste årene er sterkt beklagelig. Visse politikere og miljøforkjempere har “vedtatt” at bruken av fosilt drivstoff er den desidert største trusselen mot klima på jorden for øyeblikket. Det de ofte unnlater å fortelle er at bruken av fosilt brennstoff kun står for 2-3 prosent av de sammlede utslippene av co2 til atmosfæren. Havet står feks for omtrent 50 prosent. Det absorberer faktisk også en god del av de co2 utslippene som er menneskebaserte i likhet med planter og skog.

Det er heller ikke slik at det kun er co2 som står for den såkalte drivhuseffekten. Utslipp av Metangass fra husdyrproduksjon har f.eks. en langt mer alvorlig effekt på en globaloppvarming enn co2 har. Metangassens evne til å oppfange stråling fra solen er f.eks. 20 ganger mer effektiv enn co2. Det vil si at hvis en reduserte antall husholdningsdyr verden over, så ville dette ha en langt mer effektiv effekt på miljøet enn å redusere utslipp av co2. Men skulle man ha lykkes med dette så ville det selvfølgelig være nødvendig å begrense befolkningsveksten kraftig her på kloden, men dette er som kjent et veldig “ømtålelig” tema. Det er mye enklere å fokuserer på co2 utslipp og vestens “overforbruk”.

Moralen på visa er vel den at populister som Jan Egeland og liknende miljøforkjempere ikke burde bli ansett som personer som innehar den absolutte sannhet på dette området. Global miljøpolitikk er big business og må imøtegås med likemye skepsis som alt annet som kommer fra det politiske hold.

Monday, September 19, 2005

Hva er det som er så spesielt med Nokas ranet?

I dag startet rettsaken mot de tiltalte i Nokas saken i Stavanger. Ranet som er Norges historiens største resulterte i et ransutbytte på ca 55 millioner kroner, samt livet til en Norsk politimann. Så langt har etterforskningen kostet den Norske stat rundt 130 millioner kroner. Hvilken sluttsummen man kommer til å ende opp med er ikke godt å si, men man kan vel regne med at den ikke ligger så veldig langt unna160-170 millioner. Det som er bemerkelsesverdig i denne saken er at myndighetene virkelig har satt alle kluter til for å få denne oppklart. De har bevilget store ekstra summer til politiet for å holde etterforskningen i gang. Det har også vært bred politisk enighet om denne ressursbruken på stortinget. Selv greier jeg ikke helt å se hva som er så spesielt med Nokas saken kontra annen kriminalitet som utføres i dagens Norge. For det er unektelig et faktum at det finnes annen kriminalitet som koster det Norske samfunnet langt mer penger, og større tap av menneskeliv enn det nokas ranet har gjordt. Hvert år dør det feks flere hundre mennesker her i landet som følge av narkotikamisbruk uten at myndighetenes setter ekstra ressurser inn i kampen mot denne formen for kriminalitet.

Myndighetene begrunnelse for å satste såpasse hardt på å oppklare Nokas ranet har vært for å prøve å begrense fremtidlige bankran. De mener at denne satsingen vil ha en preventiv effekt. Dette har de sikkert rett i, da flesteparten av de sentrale aktørene i ransmiljøet nå befinner seg bak lås og slå. Men jeg skjønner ikke helt logikken i myndighetenes resonement. For hvis en nådeløs kamp mot denne formen for kriminalitet bærer frukter, hvorfor ikke da føre en nådeløs kamp mot all form for kriminalitet? Hvorfor bare mot denne ene saken? Antall tunge narkotika misbrukere har feks dobblet seg i løpet av de siste ti-tjue årene. Man regner med at kostnadene i forbindelse med dette narkotikamisbruket koster staten bortimot 2 milliard kroner hvert år. Alikevel får utenlandske mafiabander fritt spillerom her i landet. Mange av disse forbryterne blir ikke engang utvist selv om den Norske stat har anledning til å utvise dem. Dette kan da ikke kalles en nådeløs kamp fra myndighetenes side? Er det skuddutvekslingen, med medfølgende tap av menneskeliv som har ført til denne enorme satsingen fra påtalemyndighetene? Bare i år har det blitt rapportert om flere titalls skyteepisoder i Oslo. Den siste hendelsen fant sted på Grunerløkka, der et tjuetalls skudd ble løsnet mot en lokal restaurant. Dette skjedde på nattestid, men politiet rykket ikke ut før dagen etterpå. Er det drapet av en politimann som har ført til denne massive satsingen? Det har blitt begått mange drap i år uten at politiet har fått bevilget store ekstra summer av myndighetene av den grunn. Så hva er det som er så spesielt med Nokas saken?

I Oslo har vi sett at gjenger med utenlandske aktører er overrepresentert i grov kriminalitet, også der hvor skytevåpen er involvert. Hvorfor ikke sette inn et skikkelig krafttak mot disse? Her har myndighetene en fin anledning til å forbedre en uholdbar situasjonen. En rapport fra kommunaldepartementet som ble utgitt i fjor slo fast at vi risiskerer å få et beinhardt mafiamiljø i hovedstaden hvis vi ikke får bukt med denne type kriminalitet. Enkelte kyniske sjeler hevder at det er for sent, at man faktisk allerede har tunge mafiamiljøer i Oslo. Likeledes kunne man lese i Dagbladet for en måneds tid siden at kun 12 prosent av hverdagskriminaliteten i Oslo ble oppklart. Dette betyr i praksis at forbryterne har fritt spillerom. Hva med å ta et krafttak for å forbedre denne statestikken? Ikke misforstå meg. Jeg synes det er positivt at Myndighetene har satset såpasse tung på å løse Nokas ranet, men det er på ingen måte akseptabelt at de neglisjerer annen type kriminalitet som er like ødleggende, ja faktisk mer ødleggende for samfunnet. For den vanlige mann i gaten er det liten trøst at de tiltalte i Nokas saken får lange fengselsstraffer, når forbrytere som opperer i nærmiljøene går fri fordi politiet ikke har ressurser nok til å følge opp sakene.

Thursday, September 15, 2005

Jakten på Osama.

I dagens VG slår Afghanistans innenriksminister, Ali Ahmad Jalali, fast at Osama Bin Laden ikke lenger befinner seg i landet. Jakten på terrorlederen, som er den øverste lederen i terrororganisasjonen Al Qaida har pågått i over 4 år nå uten at USA har maktet å pågripe ham. Jakten på terrorlederen har kostet millioner av dollars og mange Amerikanske soldaters liv. Flere Amerikanske soldater kommer også i fremtiden til å måtte sette livet til i denne jakten.

Mange er utålmodige og stiller seg spørsmålet om når Bin Laden kommer til å bli pågrepet, men det virkelig interessante spørsmålet er hva som kommer til å skje når han blir pågrepet. Man kan selvfølgelig hevde at en slik pågripelse ville være en fjær i hatten for USA, en skikkelig propaganda seier, en påminnelse til terroristene om at før eller senere vil de bli tatt. Men på den annen side kan en pågripelse også virke som en regelrett provokasjon på titusenvis av millitante muslimer, som har Bin Laden som sitt store forbildet, og som er mer enn villige til å ofre eget og andres liv i kampen mot USA og den vestlige verden. Det er hevet over enhver tvil at en slik pågripelse vil utløse en rekke hevnangrep mot Vesten med mange uskyldige ofre. Dette er selvfølgelig faktorer som myndighetene i USA er klar over og som de er nødt for å ta med i ligningen.

Tusenkroners spørsmålet er om USA ville velge å holde nyheten om en eventuell pågripelse av Bin Laden skjult for resten av verden. Ville de velge å holde ham på hemmelig addresse og pumpe ham for informasjon før de eventuelt velger å ta ham av dage? Det er ingen hemmelighet at dette ville ha vært svært beleilig for USA, som allerede er ute i hardt vær pga krigføringen i Irak og forholdene i fangeleiren på Gautanomo Bay. Man kan også anta at USA ville ha fått en rekke menneskerettighets organisasjoner, og en god del nasjoner på nakken, som ville forlange at Bin Laden menneskerettigheter måtte respekteres. Situasjonen ville nok ha vært ekstra spent i Saudi Arabia, Bin Ladens hjemland, der nærmere 70 prosent av den mannlige befolkningen sympatiserer med ham. Hvilke konsekvenser ville det ha hatt på den allerede skjøre politiske situasjonen i landet hvis Bin Laden hadde sittet i Amerikansk forvaring under særdeles tøffe forhold? Ta med i betraktningen at USA er avhengige av olje fra landet, så er det i USA interesse å sørge for at den politiske situasjonen i kongeriket er mest mulig stabil, og det betyr en fri Bin Laden. USA er tross alt veldig avhengig av Saudi Arabisk olje.

Det ville også ha vært en svært lettvint løsning for USA å opprettholde illusjonen for resten av verden om at de fortsatt jakter på Bin Laden. De har tross alt holdt denne jakten i gang i 4 år nå. Hvilken rolle spiller det om de holder den i gang i ett par år til? USA har så langt ikke blitt ydmyket nevneverdig pga manglende resultater i denne anledningen. Kampen mot terror er heller ikke synonym med Bin Laden. Det er langt viktigere å ødlegge infrastrukturen til de store terrornettverkene. Det spiller liten rolle om en taper et slag eller to så lenge en vinner selve krigen, og dette vet myndighetene i USA. Mange mener også at Bin Laden dager er talte pga alvorlig sykdom. Er det ikke da naturlig å anta at myndighetene i USA ville akseptere at Bin Laden lider en naturlig død? Da ungår man også å lage en matyr ut av ham. I etterkant av stortingsvalget her i Norge har mange politiske kommentatorer påpekt at de politiske lederene i den rød-grønne koalisjonen her i landet kommer til å måtte svelge et par kameler. I tilfelle med Bin Laden er det vel også passende å anta at USA ville være villige til å svelge et par kameler for å opprettholde en jevn og stabil oljetilførsel til landet, i dette tilfelle Saudi Arabiske kameler?

Saturday, September 10, 2005

Har politikerne noen som helst kredibilitet?

Så er stortingsvalget rett rundt hjørnet nok en gang. På mandag åpner stemmelokalene rundt om i landet klar til å ta imot velgerne. Politikere har stått frem i media og kommet med høytidlige løfter om hva de skal gjøre hvis folket gir dem sin stemme. Selvfølgelig så kommer en stor del av disse løftene til å bli brutt. Dette gjentar seg ved hvert eneste valg. Det er faktisk blitt så vanlig at man har gitt det et navn, valgflesk. Undertegnede sin tiltro til politikerne her i landet er lik null. Etter å ha fulgt med i politikken i mange år nå har undertegnede kommet frem til at politikerne i Norge tilhører en liten samfunnselite som har mer enn nok med seg selv. Valg er en ubehagelig, men nødvendig ordning som man er nødt for å gjennomføre for å legitimere egen makt.

Det beste eksempelet på at politikere ikke respekterer folket kommer tydeligst frem i EU spørsmålet. Det Norske folk har ved to anledninger avvist Norsk EU medlemmsskap. Alikevel har Norske politikere valgt å tilsidesette folkets vilje i dette spørsmålet. De har valgt å kjøre sin egen linje, dvs en tilpassingslinje som har ført til at Norge i dag på mange måter er et fullverdig EU medlem. I egenskap av vårt EØS og Schengenmedlemskap, to avtaler som aldri har vært ute til folkeavstemming, har Norge påtatt seg en rekke av EU`s forpliktelser. Som f.eks fri flyt av arbeidskraft, varer og tjenester. Vi har avskaffet grensekontrollen innen Schengen området, noe som har ført til fri flyt av kriminelle individer, narkotika,asylsøkere og billig arbeidskraft over landegrensenene. Hvem vet hvor mange terrorister som har kunnet passere Norges riksgrense uten å se snurten av en Norsk toller?

Jeg tror at Norge hadde sett ganske anderledes ut hvis politikerne hadde respektert folkets avgjørelse i denne saken. Og Norge hadde definitivt sett anderledes ut hvis våre folkevalgte hadde respektert folket på alle områder, og ikke valgt å kjøre eget løp. Men desverre som kommer ikke dette til å skje. Selv etter to avslag, i 1972 og 1994, så jobber mange av dagens politikere aktivt for å gjøre Norge om til et fullverdig EU medlem, med alle de uheldige konsekvensene dette vil få for landet. Tanken om at politikere repressenterer folket er nok desverre en illusjon. De fleste politikere repressenterer kun sine egne interesser. Derfor har jeg heller ingen tiltro til at hverdagen for den vanlige borger kommer til å bedre seg i fremtiden. Heller ikke etter mandagens valg.

Godt valg.

Sunday, September 04, 2005

Nyhetssensur fra New Orleans?

I etterkant av Orkanen Katrinas herjinger i New Orleans har en rekke personer stått frem i media og beskyldt Amerikanske myndighetene for å ha gjordt alt for lite for å minske de menneskelige lidelsene til dem som fortsatt befinner seg i byen. Mange har stått frem og beskyldt president George Bush for ikke å ha gjordt nok for å evakuere byens innbyggerne etter at orkanen inntraff. Den som kansje har vært mest vokal i så henseende er New Orleans borgermester Ray Nagin, som i et radiointervju i etterkant av orkanen forlangte at de federale myndighetene måtte få fingeren ut og iverksette masseevakuering av de menneskene som fortsatt befant seg i byen. Det som kansje er verdt å merke seg er at det faktisk ble utstedt evakueringsvarsel før orkanen inntraff, men mange av innbyggerne valgte å bli værende igjen i byen. Det har også dukket opp et bilde på internet som viser en stor parkeringsplass i New Orleans, der hundrevis av skolebusser står oppstilt på rekke og rad med vann opp til vinduene. Mange har påpekt at borgermesteren Ray Nagin faktisk kunne har satt disse bussene inn i evakueringsarbeidet i forkant av orkanen, noe som han ikke valgte å gjøre.

Det er klart at det er lett å være etterpåklok, og peke på tiltak som kunne ha vært iverksatt, men på den annen side er det også lett å kritisere andre, og ikke innse egne feilgrep. Det er kansje noe borgermester Ray Nagin burde ta inn over seg. Det er også verdt å merke seg at i etterkant av orkanen har det vært lovløse tilstander i byen, med væpnede gjenger av afro-amerikanere som har plyndret butikker, utført voldtekter og begått drap. Tilstanden i byen har bragt tankene hen mot scener som man kun forventer å se utspille seg i den tredje verden. Det har også blitt skutt mot militære helikoptre som skulle evakuere mennesker og bringe forsyninger inn til byens innbyggere. Noe som sterkt forsinket evakueringsarbeidet for styresmaktene.

Det er heller ingen hemmelighet at den store majoriteten av innbyggerne i New Orleans er afro-amerikanere. De utgjør helt klart den største befolkningsgruppen med sine 67 prosent. Det er derfor heller ingen stor overaskelse at den store majoriteten som fortsatt befinner seg i byen er afro-amerikanere. Dette faktumet har blitt benyttet i et politisk spill, og brukt for alt det er verdt. Ulike afro-amerikanske borgerrettighetsorganisasjoner og interesseorganisasjoner har gått ut i media og påpekt at dette er grunnen til at Amerikanske styresmakter ikke har anstrengt seg tilstrekkelig med evakueringsarbeidet. De har med andre ord beskyldt George Bush og amerikanske styresmakter for å være rasister. Disse beskyldningene har også blitt videreformidlet i Norsk media.

Det som derimot ikke har fått noen oppmerksomhet i Norsk media er historiene til de hvite Amerikanere og de hvite turistene som befant seg i byen i etterkant av denne naturkatastrofen. Disse har beskrevet hvordan de ble utsatt for rasistiske ytringer og trakaseringer av afro-amerikanere inne i byen. En turist fra Australia kunne fortelle om en gruppe på 60 utenlandske turister som måtte evakueres fra Superdome av militært personell pga truende og rasistisk oppførsel fra afro-amerikanere. Turistene ble etterhvert plassert under væpnet beskyttelse i Hilton sine lokaler i byen, da man anså at det ikke var trygt for dem å bli værende i Superdome. En turist fra England kunne fortelle om liknende opplevelser. Også hans reisefølge fikk rasistiske ytringer slengt mot seg av afro-amerikanere. Jeg synes det er merkelig at Norske mediaer har unnlatt å raportere om disse hendelsene. Norsk media er som kjent alltid raskt på pletten med reportasjer om utlendinger som utsettes for rasisme her i landet, hvorfor er de ikke da like raske med å rapportere om rasismen fra New Orleans? Hvordan ville nyhetsbildet har vært hvis situasjonen var omvendt, at majoriteten i New Orleans var hvite mennesker, og at disse kom med rasistiske bemerkninger mot fargede personer?

Prøver media bevisst å tone ned disse hendelsene som turistene har beskrevet fordi de ikke anser dem for å være passende? Hvor mange rasistiske drap og overfall har blitt begått i etterkant av orkanen mot hvite mennesker i New Orleans pga etnisiteten deres, som aldri kommer til å bli dekket i media fordi det ikke blir ansett for å være politisk korrekte nyheter? Jeg synes det er tragisk at mennesker dør i New Orleans, enten de er fargede eller hvite. Men jeg synest også at det er horribelt at nyhetsdekningen blir vinklet ut fra et politisk korrekt ståsted. Nyhetsdekningen burde være nøytral og upolitisk, noe som dessverre ikke er tilfelle. Dette får meg til å stille følgende spørsmål, Driver Norsk media med sensur?